Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pomocą w dysleksji

U dzieci, u których stwierdzono dysleksję należy udzielić pomocy w postaci ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia takie prowadzą terapeuci pedagogiczni i mogą się one odbywać zarówno w szkołach jak i poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia jak również bawią się, ale wszystko jest dobrane w specjalny sposób, który ma usprawnić zaburzone funkcje. Ten typ postępowania nosi nazwę korekcji, natomiast kompensacja stara się wypracować takie umiejętności, które funkcje dobrze działające mogą ukierunkować na wsparcie wadliwych lub nawet je zastąpić. Na zajęciach musi panować atmosfera akceptacji i zrozumienia problemów dziecka. I mimo, że dyslektycy są bardzo inteligentni, w szkole niestety uważani są za niezdolnych i nie radzących sobie z nauka, co niestety prowadzi do porażki edukacyjnej. Terapia taka jest przeprowadzana po to, aby pokazać, że dziecko jest w stanie odnieść sukces, a także motywuje do nauki. Jednak zdiagnozować taki problem trzeba jak najwcześniej, albowiem po dłuższym czasie zaległości w szkole rosną do niebotycznych wielkości i sprawiają duży problem, aby to nadrobić.

Witaj na moim serwisie ! Jestem psychologiem dziecięcym i mamą bliźniaków. Zarówno w pracy zawodowej jak i w domu mam do czynienia z różnymi zachowaniami dzieci, na blogu chcę Wam przybliżyć postępowanie z małymi urwisami! Zapraszam do czytania!