Kategoria: Porady dla najmłodszych

Czy powinno się kupować dziecku zabawkę, bo krzyczy

Rodzice bardzo często maja problem z uciekającym dzieckiem z którym się wyszło na spacer. Dziecko nie jest na tyle inteligentne w tym wieku, aby specjalnie starać się zdenerwować swoich opiekunów. Dziecko biega, ponieważ bieganie sprawia im wielką radość. Czują się

MESJANIZM NARODOWY

Warto podkreślić, że mesjanizmu narodowego nie należy uważać za odmianę ideologii nacjo­nalistycznej. Z mesjanistyczną wizją historii łączy się raczej postawa internacjonalistyczna. Historyczna misja narodu nie przeciwstawia go innym narodowościom, gdyż naród jest wy­brany dla objawienia zasad uniwersalnych i udoskonalenia całej