Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży
 

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach
nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zainteresowani rodzice powinni ubezpieczyć dzieci we własnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej.