Rada Rodziców

Przewodniczącym Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 23 na obecny rok szkolny została Pani  Monika Ogrodowska.


Wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2016/2017:

  • jedno dziecko 30 PLN
  • dwoje dzieci w szkole 50 PLN
  • troje i więcej dzieci w szkole 70 PLN
Wpłaty można dokonywać w dowolnych ratach u skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców.

Konto Rady Rodziców:

ING BANK ŚLĄSKI
68 1050 1285 1000 0023 1739 9851


Proszę podać w tytule IMIĘ i NAZWISKO ucznia oraz KLASĘ.

Pieniądze zebrane na koncie RR są przeznaczone m.in.:

  • dla poszczególnych klas na nagrody na koniec roku szkolnego, itp. - 20% składek klasy, jeśli klasa zbierze najwięcej składek w przeliczeniu na jednego ucznia otrzymuje 40% wartości składek klasy,
  • nagrody i dyplomy dla uczniów,
  • dofinansowanie konkursów w których biorą udział uczniowie,
  • dofinansowanie imprez dla uczniów,
  • dofinansowanie udziału uczniów w konkursach poza szkołą,
  • dofinansowanie działań samorządu uczniowskiego,
  • dofinansowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów.
W tym roku Rada Rodziców wspiera finansowo organizację imprez: Mikołaj na sportowo, miejscki konkurs matematyczny, wiosenna spartakiada przedszkolaków, nagrody w konkursach szkolnych.