Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach

Na stronie http://poradnia.gliwice.pl/  odnajdziecie Państwo informacje na temat działalności poradni wraz z aktualną ofertą dotyczącą wsparcia działalności szkół i przedszkoli.

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

ul.Warszawska 35a
44-100 Gliwice
tel. (032) 231-05-69
email: pppum-gliwice@oswiata.org.pl
 
W związku z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 dotyczącymi m.in. wspierania rozwoju dziecka młodszego w związku
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach począwszy od października 2013 r. uruchomia konsultacje dla rodziców i nauczycieli
Zgodnie z informacją na stornie internetowej PPP Specjaliści Działu Szkolnego (pedagodzy, psycholodzy) będą do Państwa dyspozycji przez 2 popołudnia w każdym miesiącu w godz. 14.00 – 17.30. Podczas dyżurów zainteresowani rodzice, bądź prawni opiekunowie mogą skorzystać z porad i konsultacji w zakresie pojawiających się problemów emocjonalnych,  społecznych, wychowawczych, edukacyjnych i innych.
Poradnia zaprasza  rodziców  dzieci 6-letnich klas I szkoły podstawowej.
Terminy dyżurów podane są w zakładce Działu Szkolnego na stronie http://poradnia.gliwice.pl/ 
Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w podanych terminach (32 – 231-05-69).