E-dziennik

Warunkiem uzyskania dostępu do e-dziennika jest przekazanie wychowawcy klasy adresu email, który zostanie dodany do danych ucznia.

Rodzic samodzielnie ustala hasło jakim będzie się logował do systemu. Loginem jest podany wcześniej email.


Link do strony logowania https://cufs.vulcan.net.pl/gliwice

Link do instrukcji zakładania konta dla rodziców - PDF