Dyrektor Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach
im. Armii Krajowej

mgr Piotr Badocha


 

mgr Joanna Sokołowska-Czarnecka - zastępca dyrektora szkoły

mgr Krzysztof Mączyński - zastępca dyrektora szkoły