Nasze sukcesy

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  z Matematyki  dla uczniów szkół podstawowych  województwa śląskiego
 
     Co roku  w listopadzie uczniowie szkół podstawowych mają możliwość wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych z języka polskiego i z matematyki. Uczeń biorący udział w konkursie, który wykaże się wiedzą w trzech kolejnych etapach, uzyskuje tytuł laureata i zostaje zwolniony z części pisemnej, (obejmującej język polski i matematykę), sprawdzianu w klasach szóstych.

Etap szkolny – 6 listopada 2015r.
W etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych wzięło udział 12 uczniów klas szóstych. Najwyższy wynik uzyskała Maria Ochman  z klasy 6a - 44 punkty i zakwalifikowała się do etapu rejonowego.

Etap rejonowy – 8 stycznia 2016r.
W etapie rejonowym biorą udział uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia. Etap rejonowy konkursu miał miejsce w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach przy ulicy Sobieskiego 14. Do III etapu - wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia. 

Etap wojewódzki – 12 lutego 2016r.
Etap wojewódzki konkursu organizuje Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach ul. Kardynała Wyszyńskiego7.

Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:
  • laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia,
  • pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu uzyskują tytuł finalisty.
 
Marysia zdobyła w etapie wojewódzkim 46 punktów na 50 możliwych i uzyskała tytuł laureata.
Laureat Konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie określonych uprawnień, wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.).
 
      Uroczystości wręczenia zaświadczeń dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 odbyły się 31.03.2016 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12
 
Uczestnicy Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych
Uczniowie biorący udział w konkursie z matematyki to pasjonaci, Ci , którzy lubią rozwiązywać zagadki, interesują się matematyką, mają talent, pozwalający rozwinąć wiedzę  i umiejętności związane z przedmiotami ścisłymi. Rozwijają wyobraźnię matematyczną, zdolność kreatywnego myślenia, logikę, koncentrację i spostrzegawczość.
Mają możliwość sprawdzić siebie, uczestniczyć we współzawodnictwie uczniów i szkół, rozwinąć zainteresowania.
Gratulujemy Marysi sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć!