Innowacje pedagogiczne

     Innowacje pedagogiczne, metodyczne i organizacyjne to nowatorskie rozwiązania służące podnoszeniu skuteczności działań edukacyjnych prowadzonych przez szkołę. W zależności od rodzaju innowacji modyfikowany jest zakres materiału dydaktycznego, metody jakimi prowadzone są zajęcia lub sama organizacja zajęć. Innowacje kończą się ewaluacją.
     W naszej szkole staramy się wprowadzać nowe przedsięwzięcia. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli przygotowani na wyzwania jakie stawia współczesny świat. Dlatego też wprowadzamy niekonwencjonalne formy i metody pracy zmierzające do optymalnego rozwoju wszelkich funkcji poznawczych dzieci, kreatywności, szerokiego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania nowych działań, dokonywania wyborów.