Historia

Nasza szkoła to Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego – tzw. Tysiąclatka. Zbudowano ją w 1960 roku. W przedsionku budynku z okazji oddania szkoły do użytku umieszczono w styczniu 1961 roku szklaną tablicę pamiątkową.
Szkoła posiada Księgę Fundacyjną Szkoły Pomnika 1000–lecia Państwa Polskiego. W 1958 roku powstał w Gliwicach Miejski Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Ofiarni mieszkańcy grodu nad Kłodnicą  zebrali przez dwa lata 19 065 258 zł. Ustalono, że pierwszą szkołą „Pomnikiem Tysiąclecia” w naszym mieście będzie właśnie Szkoła Podstawowa nr 23.
29 stycznia 1959 roku powołano Komitet Budowy Szkoły Na jego czele stanął Franciszek Kowalczyk – technik budowlany Kopalni „Zabrze”. Budowa trwała 564 dni - od 15 czerwca 1959 do 30 grudnia 1960 roku. Bezpośrednim inwestorem było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach. Budynek zaprojektował inż. Tadeusz Sadowski, A wybudowało Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. Szkołę budowano z gotowych prefabrykatów, wykonanych przez Chorzowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Mteriałów Budowlanych. O zaszczytny tytuł Fundatora Szkoły – Pomnika ubiegało się aż siedem gliwickich przedsiębiorstw – Huta 1 Maja, Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu, Fabryka Tworzyw Sztucznych, Gliwickie Zkłady Chemiczne „Carbochem”, Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwicki Zakład Urządzeń Budowlanych. Fundatorzy pokryli prawie w całości koszt budowy obiektu. 26.VII.1959 Franciszek Niedbalski wmurował kamień węgielny. 22 lipca 1963 roku oddano do użytku zbudowane przez nauczycieli, nowe boiska sportowe – do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, stumetrową bieżnię, skocznię, rzutnię.
W dniu 24 stycznia 1961 w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach, przy ulicy Opawskiej 1 rozpoczęło naukę 549 uczniów.