Akcja 1% podatku

Akcja 1% podatku

Rada Rodziców „Przyjaciel szkoły” przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

 

PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU
NA EDUKACJĘ NASZYCH DZIECI I NASZĄ SZKOŁĘ


Żeby przekazać 1% podatku dochodowego na SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 23 w Gliwicach szkołę należy:
- w PIT podaje się w rubryce dotyczącej KRS – KRS Fundacji ROSA – 0000207472
- w rubryce pn. "cel szczegółowy" wpisuje się: Twoja Szkoła i wystarczy podać skróconą nazwę szkoły wraz z miejscowością czyli TS SP23 Gliwice lub numer identyfikacyjny ID nadany przez Fundację: ID 110640

Proszę pamiętać o prawidłowej kolejności cyfr.

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Fundacji w zakładce: Jak pomagamy – Twoja Szkoła jest przygotowany PIT specjalnie dla programu Twoja Szkoła. Wpisany jest już KRS Fundacji, w "celu szczegółowym" należy wpisać tylko ID lub skróconą nazwę szkoły.

http://fundacjarosa.pl/programy/twoja-szkola/

Dzięki tobie możemy zrealizować mnóstwo ciekawych projektów!


 

Mamy na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu nauki oraz bezpieczeństwa.
Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Wszystkie pozyskane środki, przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów i szkoły .

PROSIMY O 1% TWOJEGO PODATKU DLA NASZYCH ZDOLNYCH, RADOSNYCH UCZNIÓW - WESPRZYJ NASZĄ SZKOŁĘ

Dziękujemy za każdą formę wsparcia rozwoju dzieci z naszej szkoły!

Z wyrazami szacunku


W imieniu Rady Rodziców i organizatora akcji Twoja Szkoła Fundacja Rosa, Przewodnicząca Rady Rodziców, SP 23 w Gliwicach